فلسفه ­ی وجودی

طراحی فضاهای فیزیکی در دانشگاه باید طوری باشد که خدمات و امکانات را به­ طور همسان در اختیار جامعه­ ی دانشگاه قرار دهد و همچنین تنوع و امکان انتخاب جایگزین­ های متفاوت را برای گروه ­های گوناگون این جامعه فراهم کند. وجود یک طرح جامع، کمک می­کند کاربری همه ­ی فضاهای فیزیکی در اختیار دانشگاه مشخص شود.

وجود طرح ­های پرشمار توسعه­ ی فضای فیزیکی در دانشگاه در کنار چالش­های جدی در رفت ­و­آمد به دانشگاه و پارک خودروها از یک سو و دارایی‌های ملکی دانشگاه در منطقه 22 و شهر قدس از سوی دیگر، نشان­دهنده­ی ضرورت وجود طرح جامع توسعه­ ی فضای فیزیکی برای دانشگاه است.

دنبال کردن اهداف راهبردی دانشگاه و همراستایی کارهای عمرانی و اقدامات توسعه­ ای در ارتباط با فضای فیزیکی، نیازمند داشتن یک برنامه­ ی ساختاریافته در راستای پاسخ به نیازها و رسیدن به اهداف کوتاه­مدت و بلندمدت دانشگاه است. به همین خاطر در مرکز، پروژه­ ی طرح جامع توسعه­ ی فضای فیزیکی دانشگاه به­ طور جدی مطرح و پیگیری شد؛ این پروژه در هماهنگی با مدیریت کلان دانشگاه پیش می­رود.

چگونگی اجرا و اقدامات

در طرح جامع توسعه­ ی فضای فیزیکی دانشگاه انتظار می­رفت به موارد زیر پاسخ روشن داده شود:

  • ​​​​​​​آینده ­ی ساختمان های فعلی معاونت پژوهش و فناوری، پژوهشکده­ ی الکترونیک، معاونت اداری و مالی، پژوهشکده ­ی سیاست گذاری، ساختمان­های در اختیار مرکز رشد دانشگاه و ساختمان­ های در اختیار دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف؛
  • ​​​​​​​طرح توسعه بعضی از دانشکده ­ها از جمله دانشکده ­ی مهندسی صنایع و دانشکده­ مهندسی برق؛
  • ​​​​​​​مکان مناسب برای احداث درمانگاه تخصصی؛
  • ​​​​​​​پیوستن کوچه­ ی شهید قاسمی به پردیس آزادی و پیش­بینی و پیش­گیری از تبعات اجتماعی آن؛
  • ​​​​​​​چگونگی انجام کار برای بازپسگیری تکه­ های واگذارشده­ ی زمین سیاهدشتک؛
  • کاربری آینده­ ی زمین سیاهدشتک با توجه به تلاش­هایی که در زمینه توسعه فضای پردیس آزادی (ناحیه­ ی نوآوری شریف) صورت می­گیرد.

اقدامات انجام ­شده

اقدامات در این حوزه را می ­توان به دو بخش اقدامات انجام ­شده برای زمین سیاهدشتک و اقدامات مرتبط با برگزیدن مشاور طرح دسته ­بندی کرد که شرح مختصری از هر کدام در پی می­آید.

2 تکه از زمین­ دانشگاه در سیاهدشتک در گذشته طی قرادادهایی به نهادهای شهرداری منطقه 22 و شرکت شهرک­های صنعتی تهران واگذار شده ­اند؛ مأموریت بازپسگیری این تکه ­ها به مرکز سپرده شده است. تکه­ای که به شهرداری واگذار شده بود، با رایزنی­ های پرشمار و اعلام نیازهای دانشگاه، پس گرفته شد اما مذاکرات با شرکت شهرک­های صنعتی تهران برای پس گرفتن تکه ­ی دیگر ادامه دارد.
برای انتخاب مشاور طرح جامع دانشگاه، در آغاز، 15 شرکت اعلام آمادگی کردند که پس از بررسی پیشینه ­ی کاری آن­ها و سنجش توانایی ­هایشان مذاکره با 3 شرکت پی­گرفته شد؛ هر یک از این 3 شرکت با توجه به خواسته ­های دانشگاه طرح پیشنهادی خود را ارائه کردند و در نهایت با نظر کمیته­ ی نظارت، پژوهشکده­ ی نظر به اتفاق آرا به عنوان مشاور اجرای طرح جامع توسعه­ ی فضای فیزیکی برگزیده شد.
نسخه­ی اولیه­ ی قرارداد با پژوهشکده ­ی نظر در اسفند 98 پس از روشن شدن وضع طرح جامع ناحیه­ ی نوآوری شریف، آماده و پس از انجام اصلاحاتی در تابستان 99 امضا شد؛ تا به حال جانمایی ساختما­ن های درمانگاه، پژوهشکده ­ی سیاستگذاری و ساختمان جدید دانشکده­ ی مهندسی صنایع مورد بحث قرار گرفته­ اند.

اقدامات آتی

به نظر می­رسد تنها مورد باقی­مانده در این حوزه که باید پیگیری شود، بازپسگیری تکه­ ای از زمین سیاهدشتک است که در اختیار شرکت شهرک­های صنعتی تهران قرار دارد.

چالش­ها و نیازمندی­ها

چالش­ های اجرایی طرح جامع را می­توان به طور کلی 3 بخش کرد:

  • ​​​​​​​نیاز به همراهی همه­ ی خانواده­ ی دانشگاه با طرح جامع؛
  • ​​​​​​​پاسداری از زمین دانشگاه در سیاهدشتک قرارگرفته در منطقه 22 تهران؛
  • ​​​​​​​تعامل با شرکت شهرک­های تهران برای پس­ گرفتن بخش دیگر زمین سیاهدشتک.

همانطور که پیشتر اشاره شد، طرح جامع توسعه­ ی فضای فیزیکی دانشگاه به شرکتی حرفه ­ای سپرده شده است و عناصر طراحی فضا با توجه به استانداردهای معماری و شهرسازی در طرح دیده شده است. نیاز دانشگاه در داشتن فضایی با طراحی حرفه ­ای با اعتماد به دستاورد این طرح برای دانشگاه و پذیرش جانمایی ساختمان­ها و فضاهای عمومی از سوی خانواده­ ی دانشگاه پاسخ خواهد گرفت. بنابرین انتظار می­رود که مدیران دانشگاه، پشتیبان این طرح باشند و در صورت نیاز به ایجاد تغییرات در فضاهای دانشگاه، هماهنگ با طرح جامع دانشگاه عمل کنند.

بر پایه ­ی قراری که دانشگاه با شهرداری منطقه 22 گذاشته است، پس از تدوین طرح جامع توسعه­ ی فضای فیزیکی دانشگاه برای زمین سیاهدشتک و ارائه ­ی مستندات، قرارداد پیشین دانشگاه با شهرداری مبنی بر واگذاری 17 هکتار از زمین­های دانشگاه لغو خواهد شد و این بخش از زمین دوباره در تملک دانشگاه قرار خواهد گرفت.

با توجه به تلاش­ های زیادی که برای بازپسگیری این بخش از زمین دانشگاه شده است، نیاز است از زمین دانشگاه در آن منطقه به خوبی پاسداری شود؛ برای نمونه می­توان پس از پس گرفتن 17 هکتار یادشده، دور زمین دانشگاه را حصار کشید.

دستاوردهای مورد انتظار

پس از اجرا شدن طرح جامع، کاربری همه ­ی فضاهای در اختیار دانشگاه مشخص خواهد شد؛ از جمله ­ی آن­ها می­توان به بازآرایی پردیس آزادی، مشخص شدن برنامه­ ی دانشگاه برای ناحیه­ ی نوآوری شریف و مشخص شدن گزینه ­های دانشگاه برای زمین سیاهدشتک اشاره کرد.

​​​​​​​
پژوهشکده نظر