تماس با ما

آدرس ما

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان مرکز برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه صنعتی شریف.

تلفن

+۹۸ ۲۱ ۶۶۱۶۶۰۳۶

فکس

+۹۸ ۲۱ ۶۶۱۶۶۰۳۶

ایمیل

info@csprd.sharif.ir

 

پیشنهادهای شما

منتظر نظرات و پیشنهادهای شما هستیم، با ما تماس بگیرید.